SWOT là gì? Phân tích SWOT mang lại lợi thế gì cho doanh nghiệp?

No Comments
cách phân tích swot

Phân tích SWOT thường được sử dụng bởi các thực thể kinh doanh, nhưng nó cũng được sử dụng bởi các tổ chức phi lợi nhuận và, ở mức độ thấp hơn, cá nhân để đánh giá cá nhân.

Khái niệm SWOT là gì?

SWOT là một thuật ngữ được ứng dụng phổ biến trong kinh doanh là cụm từ viết tắt:

 • S: Strengths – Điểm mạnh
 • W: Weaknesses – Điểm yếu
 • O: Opportunities – Cơ hội
 • T: Threats – Nguy cơ

Phân tích SWOT chính là một khuôn khổ để xác định các yếu tố bên trong, bên ngoài có thể tác động đến khả năng, nguy cơ tồn tại của một dự án, một sản phẩm, một địa điểm hoặc một cá nhân nào đó. Phân tích SWOT thường được các thực thể kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận, công ty, cửa hàng, cá nhân sử dụng để đánh giá thực tế. Đây là một hình thức mang lại nhiều điểm rất thú vị. Nó giúp bạn phát triển một chiến lược kinh doanh mạnh mẽ bằng cách đảm bảo bạn đã xem xét tất cả các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, cũng như các cơ hội và mối đe dọa mà nó phải đối mặt trên thị trường.

Khi nào và tại sao bạn nên thực hiện phân tích SWOT?

Phân tích SWOT thường được sử dụng khi bắt đầu một chiến lược nào đó, hoặc nó là một phần của bài lập kế hoạch chiến lược. Khung này được coi là một hỗ trợ mạnh mẽ cho việc ra quyết định bởi vì nó cho phép một doanh nghiệp/ công ty/ tổ chức… khám phá các cơ hội thành công mà trước đây chưa được vạch rõ hoặc để làm nổi bật các mối đe dọa trước khi chúng trở nên quá nặng nề.

swot là gì

Ví dụ, phân tích SWOT này có thể xác định một thị trường thích hợp trong đó một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh hoặc giúp cá nhân vẽ thành công sự nghiệp bằng cách xác định một con đường tối đa hóa sức mạnh của họ đồng thời cảnh báo họ về các mối đe dọa có thể cản trở thành tích. Có 4 yếu tố trong phân tích SWOT:

 • Điểm mạnh (Strengths): Thuộc tính nội bộ và tài nguyên hỗ trợ kết quả thành công.
 • Điểm yếu (Weaknesses): Thuộc tính và tài nguyên nội bộ hoạt động dựa trên kết quả thành công.
 • Cơ hội (Opportunities): Các yếu tố bên ngoài mà thực thể có thể tận dụng hoặc tận dụng lợi thế của nó.
 • Các mối đe dọa (Threats): Các yếu tố bên ngoài có thể gây nguy hiểm cho sự thành công của thực thể.

Một vòng tròn SWOT thường được sử dụng để sắp xếp các mục được xác định theo từng phần tử trong bốn yếu tố này. Một ma trận SWOT thường là một hình vuông chia thành 4 phần bằng nhau, với mỗi góc phần tư đại diện cho một trong những yếu tố cụ thể. Có nhiều đơn vị không sử dụng ma trận Swot hình tròn thay vào đó là hình vuông để phân tích.

Cách phân tích SWOT

Phân tích SWOT thường yêu cầu các nhà hoạch định ra quyết định đầu tiên xác định mục tiêu mà họ hy vọng đạt được cho doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cá nhân. Từ đó, những người ra quyết định sẽ liệt kê những điểm mạnh và điểm yếu cũng như cơ hội và mối đe dọa.

cách phân tích swot

Các công cụ khác nhau tồn tại để hướng dẫn các nhà ra quyết định thông qua quy trình, thường sử dụng một loạt câu hỏi theo từng yếu tố trong bốn yếu tố. Ví dụ: người ra quyết định có thể được hướng dẫn qua các câu hỏi như “Bạn sẽ làm gì tốt hơn cho người khác?”, “Bạn có thế mạnh là gì?” để xác định điểm mạnh; Họ có thể được hỏi “Bạn cần cải thiện ở đâu?” để xác định điểm yếu. Tương tự, họ sẽ chạy qua các câu hỏi như “Xu hướng thị trường có thể tăng doanh số bán hàng” và các mối đe dọa sẽ là “Đối thủ cạnh tranh của bạn có lợi thế thị trường ở đâu?”… Nói cách khác, một khi các yếu tố SWOT được xác định, những người đủ thẩm quyền quyết định nên có khả năng xác định tốt hơn nếu một sáng kiến, dự án hoặc sản phẩm đáng được theo đuổi và những yêu cầu để biến cho nó thành công. Như vậy, phân tích nhằm mục đích giúp một tổ chức kết hợp các nguồn lực của mình với môi trường cạnh tranh mà nó hoạt động.

Các câu hỏi cần hỏi khi phân tích SWOT

Không phải tất cả các trường hợp đều có chung một câu hỏi, cho nên bộ câu hỏi phân tích SWOT dưới đây chỉ mang tính chẩ tham khảo chung chung giúp bạn bắt đầu với việc phân tích cơ bản nhất.

Điểm mạnh (nội bộ, yếu tố tích cực)

Điểm mạnh mô tả các thuộc tính tích cực, hữu hình và vô hình, nội bộ cho tổ chức của bạn. Chúng nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

 • Bạn làm tốt được việc gì?
 • Bạn có tài nguyên nội bộ nào? (Các thuộc tính tích cực của mọi người chẳng hạn như kiến ​​thức, nền tảng, giáo dục, thông tin đăng nhập, mạng, danh tiếng hoặc kỹ năng…), (Tài sản hữu hình của công ty, chẳng hạn như vốn, tín dụng, khách hàng hiện tại hoặc kênh phân phối, bằng sáng chế hoặc công nghệ…)
 • Bạn có lợi thế gì so với đối thủ cạnh tranh?
 • Bạn có khả năng nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ không?
 • Cơ sở sản xuất?
 • Những khía cạnh tích cực khác, bên trong doanh nghiệp của bạn, tăng thêm giá trị hoặc cung cấp cho bạn một lợi thế cạnh tranh?

Điểm yếu (yếu tố nội bộ, tiêu cực)

Điểm yếu là các khía cạnh của doanh nghiệp của bạn làm giảm giá trị bạn cung cấp hoặc đặt bạn vào thế bất lợi cạnh tranh. Bạn cần phải tăng cường các khu vực này để cạnh tranh với đối thủ của bạn.

 • Những yếu tố nào nằm trong tầm kiểm soát của bạn làm giảm khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh?
 • Những lĩnh vực nào cần cải thiện để hoàn thành mục tiêu?
 • Những gì cần phải cải thiện để cạnh tranh với đối thủ mạnh nhất?
 • Doanh nghiệp của bạn thiếu gì? (ví dụ, chuyên môn, tiếp cận kỹ năng hoặc công nghệ)?
 • Doanh nghiệp của bạn bị hạn chế về nguồn lực không?
 • Doanh nghiệp của bạn có ở vị trí thuận lợi không?

Cơ hội (yếu tố bên ngoài, tích cực)

Cơ hội là các yếu tố hấp dẫn từ bên ngoài đại diện cho lý do khiến doanh nghiệp của bạn có khả năng phát triển thịnh vượng.

 • Những cơ hội nào tồn tại trong thị trường của bạn?
 • Nhận thức về doanh nghiệp của bạn có tích cực không?
 • Đã có sự tăng trưởng thị trường gần đây hay đã có những thay đổi khác trên thị trường tạo ra một cơ hội?
 • Là cơ hội đang diễn ra, hay chỉ có một cửa sổ cho nó? Nói cách khác, thời gian của bạn quan trọng đến mức nào?

Các mối đe dọa (các yếu tố bên ngoài, tiêu cực)

Các mối đe dọa bao gồm các yếu tố bên ngoài ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bạn không có quyền kiểm soát những điều này, nhưng bạn có lợi thế là khi đã có một kế hoạch dự phòng để giải quyết chúng nếu xảy ra bất kỳ mối đe dọa nào.

 • Đối thủ cạnh tranh hiện tại của bạn là ai?
 • Tiềm năng hiện tại của bạn là gì?
 • Yếu tố nào ngoài tầm kiểm soát của bạn có thể khiến doanh nghiệp của bạn gặp rủi ro?
 • Có những thách thức được tạo ra bởi một xu hướng hoặc phát triển không thuận lợi có thể dẫn đến doanh thu hoặc lợi nhuận xấu đi không?
 • Những tình huống nào có thể đe dọa các nỗ lực tiếp thị của bạn?
 • Đã có sự thay đổi đáng kể về giá của nhà cung cấp hay sự sẵn có của nguyên liệu thô?
 • Điều gì thay đổi hành vi của người tiêu dùng, nền kinh tế hoặc quy định của chính phủ có thể giảm doanh số bán hàng của bạn?
 • Sản phẩm hoặc công nghệ mới đã được giới thiệu làm cho sản phẩm, thiết bị hoặc dịch vụ của bạn lỗi thời chưa?

Kết luận

Khi bạn đã xác định và ưu tiên các kết quả SWOT, bạn có thể sử dụng chúng để phát triển các chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho doanh nghiệp của mình. Sau khi tất cả, giá trị thực sự của bài tập này là sử dụng các kết quả để tối đa hóa những ảnh hưởng tích cực đến doanh nghiệp và giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực. Các doanh nghiệp hiện tại có thể sử dụng phân tích SWOT bất cứ lúc nào để đánh giá một môi trường thay đổi và đáp ứng một cách chủ động. Trong thực tế, chúng tôi khuyên bạn nên tiến hành một cuộc họp đánh giá chiến lược ít nhất một lần một năm bắt đầu với phân tích SWOT.

extreme-fitness-now.com

SWOT là gì? Phân tích SWOT mang lại lợi thế gì cho doanh nghiệp?
5 (100%) 1 vote

Categories: Kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *